صابون بابونه و کالاندولا

Herbal Lightening Berry Soap

این صـابون با قدرت پاک کننـدگی بسیار عالی  ، برای پوسـت های دارای لک و کدر فوق العاده است، استفاده مکرر از صـابون سبب روشن شدن پوست می شود، رطوبت پوسـت نیز به خوبی حفـظ  می شود و در طول روز از پوسـت شما دربرابر اثرات  مخرب محـیطی محافـظت می نماید .

موارد مصرف: 
روشن کننده و ضد رادیکال های آزاد
مناسب پوست های کدر و لک دار